Decyzja Zarzadu Okregowego w Opolu nastapilo bezterminowe wstrzymanie wydawania kwartalnika Z KNIEI od stycznia 2019 r.

Z kniei, opolski kwartalnik �owiecki


img6

Adres wydawcy:

ZO PZ� OPOLE

45-029 Opole,

ul. Malczewskiego 4,


www.zopzl-opole.pl

tel./ fax 077 453-84-56/57,

tel. kom. 602-290-442,

redakcja@zkniei.pl


Z kniei, opolski kwartalnik �owiecki
www.zkniei.pl s�owa kluczowe okre�laj�ce charakter strony z kniei ; zkniei ; my�liwy ; my�liwi ; my�listwo ; �owiectwo/p //www.darmowylicznik.pl//www.darmowylicznik.pl